Make your own free website on Tripod.com

Kolej Pendeta Za'ba Universiti Kebangsaan Malaysia

Matlamat Kolej

Muka Depan
Sejarah Penubuhan Kolej
Matlamat Kolej
Organisasi
Fasiliti / Kemudahan Kolej
Album Kolej
8tiviti Kolej
Peta & Lokasi Kolej
Pautan
Alamat Kolej

Pihak pengurusan kolej berhasrat untuk memenuhi matlamat kolej seperti berikut :

  1. Kebajikan penghuni kolej menjadi fokus utama dalam agenda dan perancangan kolej.
  2. Merancang dan mengadakan aktiviti aktiviti yang bersifat global bagi meningkatkan kemahiran dan pengalaman mahasiswa/mahasiswi.
  3. Menyemai nilai-nilai murni ke arah melahirkan mahasiswa/mahasiswi yang berketrampilan serta dapat menyumbang kepada universiti, masyarakat dan negara.

Hak Cipta Terpelihara 2005 @ Za'ba Online Team